Bakhoven Stiching

DOELSTELLING

De Bakhoven stichting biedt op antroposofische grondslag kosteloos noodopvang aan mensen van alle gezindten die acuut onderdak nodig hebben in een beschermde woonomgeving en elders op dat moment daarvoor niet in aanmerking kunnen komen. Het antroposofische karakter van de Bakhoven stichting komt vooral tot uiting in de aangeboden biologisch maaltijden, het aanbieden van kunstzinnige activiteiten en de aandacht voor het vieren van de antroposofische jaarfeesten.

Zover mogelijk zal de stichting samen met hulpverleners actieve ondersteuning bieden bij het opbouwen of herstellen van een zelfstandig bestaan. Daarnaast is er ook een beperkte dagopvang mogelijk voor mensen die wel zelfstandig wonen maar bijvoorbeeld lijden onder eenzaamheid.

Beleidsplan Bakhoven Stichting 2019 inclusief financiële gegevens